Εργασία 2: Dropbox και Google Docs

Δημιουργία, Αποθήκευση και Διαμοιρασμός αρχείων και φακέλων στο διαδίκτυο; Ώρα για δωρεάν λογισμικά και εφαρμογές: Dropbox και Google Docs!

Παρακολουθείστε τα πιο κάτω βίντεο και παρουσιάσεις που αφορούν στην δημιουργία, διαμοιρασμό και αποθήκευση αρχείων.

Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε στην σχολική τάξη;

Θα χρησιμοποιούσατε τα εργαλεία αυτά στην τάξη σας; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Αν όχι, γιατί;

Πώς διαφέρουν και ποιες ομοιότητες έχουν με τα εργαλεία Wikis και Blogs;

http://

http://

Εγκατάσταση Dropbox.
Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του Dropbox.
Advertisements

4 thoughts on “Εργασία 2: Dropbox και Google Docs

  1. Pingback: Δεύτερη εργασία | Web 2.0: A digital and exciting world!

  2. Pingback: Dropbox και Google Docs | Dreamland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s