Περιγραφή και φιλοσοφία του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος Παγκόσμιος Ιστός 2.0: Μάθηση και Διδασκαλία στο Τμήμα ΕΠΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ., νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο κλπ.) με την ανάδειξη της παιδαγωγικής αξιοποίησης εργαλείων της νέας γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Ιστός 2.0), όπως Wikis, Blogs, Podcasts και Flickr.

Η νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού είναι μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία στηρίζεται και προωθεί τη διαδραστικότητα, τη συνεργασία, τη συνεισφορά και τη κοινωνικότητα μέσα από τη δημιουργία και την επεξεργασία δυναμικού περιεχόμενου. Ο αρχικός παθητικός ρόλος παρουσίασης πληροφοριών μεταλλάσσεται καθώς οι χρήστες του διαδικτύου αλληλεπιδρούν, μοιράζονται πληροφορίες και συνεργάζονται. Αυτή η πολυδύναμη διαδικτυακή κοινότητα που δημιουργείται, και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, μπορεί να στηρίξει και να εμπλουτίσει τη μαθησιακή διαδικασία και την εκπαίδευση γενικότερα.

Το μάθημα Παγκόσμιος Ιστός 2.0: Μάθηση και Διδασκαλία εμπλέκει τους φοιτητές σε δραστηριότητες με σκοπό όχι μόνο τη δημιουργία του δικού τους ψηφιακού υλικού, αλλά και το σχολιασμό και την αξιολόγηση περιεχομένου που δημιουργούν άλλοι. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης με σκοπό την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών, εκπαιδευτικών και άλλων για τη διάχυση εμπειριών και γνώσεων.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s