Κανονισμοί για το Μάθημα

  1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
  2. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών συνεπάγεται μείωση της αντίστοιχης βαθμολογίας για κάθε εργασία κατά 5%.
  3. Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  4. Απαιτείται η έγκαιρη παρουσία των φοιτητών/τριών στη διάλεξη και στο εργαστήριο.
  5. Δεν επιτρέπεται το φαγητό-ποτό στο εργαστήριο.
  6. Είναι απαραίτητο να κλείνουν τα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
  7. Εργασίες που έχουν υποβληθεί για βαθμολόγηση και που είναι αντιγραφή εργασιών άλλων φοιτητών/τριών θα επισύρουν τις συνέπειες των κανονισμών του Πανεπιστημίου.
  8. Η αντιγραφή κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος ή τελικής εξέτασης θα έχει τις συνέπειες που προβλέπουν οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s